Startsida
                                       

”De flesta av våra tamhästars vanliga hälsoproblem och hältor är ett direkt resultat av den hästhållningen de utsätts för i människans vård, som strider mot hästars biologiska behov.
Genom att avlägsna orsaken och att ge hästen naturliga levnadsförhållanden kan dessa hälsoproblem både undvikas och botas.”

Dr. vet. med. H. Strasser 

                                
                                

Barfotahäst mår bäst!

Många upplever att hästskon skapar mer problem än nytta, och många känner till begreppet "barfotahästar". Att hästskon är orsak till allvarliga problem och sjukdomar hos hästen är utan tvivel sant. Tyvärr räcker det inte att enbart ta av skorna på sin häst för att få problemen att upphöra. Efter år av skoning har hovarna deformormerats och behöver återfå sin fysiologiskt korrekta form.

En SHP - Certified Strasser Hoofcare Professional är specialutbildad i barfotahästar och hovrelaterade problem.

Vi verkar hästars hovar så att de kan fungera utan skor. Våra kunskaper ligger framförallt i hovens anatomi och fysiologi och hur man verkar en hov på ett korrekt sätt utan skadeverkande hjälpmedel som hästskor.


Obs! Försäkra dig alltid om att du anlitar en hovvårdare med dokumenterad specialistkompetens. När du anlitar en Strasser Hoofcare Professional (SHP) ur vår förteckning vet du att hon/han inte bara har en av världens mest gedigna hovvårdsutbildningar utan också vidareutbildas och som organiserad i NHF alltid arbetar efter dess etiska regler. Det är det minsta du ska begära av den som tar sig an din häst.CAUSAM
REMOVE
Remove the
cause
 Nordiska Hovvårdsförbundet, info@hovvardsforbundet.org
Alla bilder på hemsidan är fotograferade i Norden av medlemmar och kunder, där ej annat anges. Copyright: Respektive fotograf.